Ưu điểm của Hồ sơ Y tế Điện tử

Ưu điểm của Hồ sơ Y tế Điện tử

Khi công nghệ ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.

Các bác sĩ và bệnh viện trên toàn thế giới cũng đang vận dụng những lợi ích của việc trao đổi, di chuyển thông tin thông qua các hệ thống điện tử thay cho giấy tờ.

Làm thế nào tôi có thể hưởng lợi từ hồ sơ y tế điện tử ?

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Các biểu đồ bằng giấy chỉ có thể được tiếp nhận thông tin nếu chúng ở cùng một nơi, nhưng hồ sơ y tế điện tử thì có sẵn cho nhân viên được ủy quyền bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ vị trí nào. Ưu điểm của Hồ sơ Y tế Điện tử

Điều này có nghĩa là nhóm y tế có thể điều phối thuận tiện và nhanh chóng cho bệnh nhân, đặc biệt đối với những trường hợp phức tạp hoặc khẩn cấp.

THỜI GIAN THỰC CỦA HỒ SƠ

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của hồ sơ điện tử là sự có sẵn và sử dụng hồ sơ theo thời gian thực.

Các mục như kết quả kiểm tra, ghi chú của bác sĩ hoặc hình ảnh chẩn đoán được nhập vào, tất cả sẽ có sẵn ngay cho tất cả mọi người trong đội ngũ y tế.

Không giống như biểu đồ giấy, hồ sơ y tế điện tử có thể được xem cùng lúc bởi nhiều bác sĩ trong các chuyên khoa khác nhau, hoặc các phòng ban khác nhau trong cùng một cơ sở y tế.

BẢO VỆ

Hồ sơ y tế điện tử được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu an toàn, nơi mà chúng không bao giờ có thể bị mất hoặc hư hỏng.

Các công cụ như sao lưu dữ liệu đảm bảo các tập tin không bao giờ bị phá hủy do cháy, thiên tai hoặc các sự kiện không lường trước khác.

Ngoài ra, chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập các tệp.

AN TOÀN

Quy chế quản lý thuốc hiệu quả có thể nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và giúp ngăn ngừa những rủi ro nguy hiểm.

Khi một đơn thuốc được viết ra, lợi ích mà hệ thống hồ sơ y tế điện tử cung cấp là việc bắt đầu tự động kiểm tra tương tác của thuốc. Ưu điểm của Hồ sơ Y tế Điện tử

Những kiểm tra này làm giảm nguy cơ cấp phát các đơn thuốc không phù hợp và các vấn đề liên quan có thể ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Hệ thống hồ sơ y tế điện tử đã được phát triển để cho phép các bác sĩ từ các địa điểm khác nhau hoặc thậm chí các quốc gia khác nhau truy cập vào thông tin của cùng một bệnh nhân.

Một hồ sơ y tế điện tử duy trì tất cả các thông tin trong quá khứ, bao gồm cả tia X, thuốc men và ghi chú tiến bộ của bác sĩ…cho phép Vận chuyển hàng gia dụng đi quốc tế

Việc giữ hồ sơ bệnh án điện tử, cho phép trao đổi thông tin vĩnh viễn, chính xác và dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *